Informacje bieżące

 

 

 

24
sty
2024

Jak zarządzać ryzykiem współpracy z dostawcami sprzętu sieciowego?

Mamy nowy rząd i polityczna atmosfera się zmienia, ale czy wiemy już jak dokładnie. Poza tym polityczne wiatry mają to do siebie, że ich kierunek lubi się zmieniać. Czasem gwałtownie. Jeżeli nawet wpływ polityki na rynek technologiczny chwilowo osłabnie, to nie znaczy, że na zawsze. Gdzie ktoś raz odkrył, że można robić politykę, regulując przepływy na globalnym rynku

czytaj więcej >>

24
sty
2024

M. Rogalski, The concept Of evidence obtained from electronic correspondence

Artykuł dotyczy współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi organami ścigania a organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych. Omówiono w nim przepisy takie jak art. 589g § 1, art. 589l § 1, art. 589w § 4 oraz art. 589ze § 10 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.),

czytaj więcej >>

22
lis
2023

Seminarium: "Dyrektywa NIS 2"

Wraz z upowszechnieniem komputerów i przekazaniem Internetu do cywilnego użytku, w części krajów zaczęto zwracać uwagę na kwestie bezpieczeństwa użytkowników oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania możliwości jakie daje dostęp do informacji na niespotykaną dotychczas skalę oraz powszechna komunikacja każdego z każdym. Jak poważne były to

czytaj więcej >>

17
lis
2023

Fundacja "stypendium" przyznała stypendium na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024

W dniu 28.09.2023r. Rada Fundacji "Stypendium" podjęła decyzje o przyznaniu stypendium naukowego trzem osobom. Osoby ubiegające sie o stypendium zostały powiadomione o tej informacji. Stypendium naukowe przyznawane jest na okres 5 miesięcy (tj. semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024). Wszystkim serdecznie gratulujemy.

czytaj więcej >>

17
lis
2023

Big techy nie chcą płacić na sieć

Ważą się losy opłaty sieciowej, w ramach której największe platformy internetowe miałyby się dokładać do kosztów budowy i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej. Komisja Europejska podsumowała konsultacje wyjaśniające w sprawie przyszłości sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury. Zapowiedziano przy okazji prace nad nową unijną regulacją

czytaj więcej >>

16
wrz
2023

Resort cyfryzacji uniknął wysłuchania 

Rządowe projekty ustaw, które miały być w tym tygodniu przedmiotem publicznej debaty, zostały w ostatniej chwili wycofane z Sejmu. Godzinę przed wysłuchaniem publicznym w sprawie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa osoby zapisane do głosu otrzymały z Sejmu wiadomość, że zostało ono odwołane z powodu wycofania z prac

czytaj więcej >>

29
cze
2023

Czy nowela ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wymaga zgłoszenia do TRIS?

Obecnie toczą się prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw („nowela k.s.c.”). Trwają one już prawie 3 lata. 6 czerwca Rada Ministrów zatwierdziła 11 wersję tej noweli. Rozszerza ona zakres ustawy z dnia 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa o

czytaj więcej >>

12
cze
2023

Aukcja 5G. Nakładanie obowiązków bez podstawy prawnej

Jedynym właściwym pod względem prawnym rozwiązaniem jest dziś przeprowadzenie aukcji SC na podstawie obowiązujących przepisów prawa - pisze prof. dr hab. Maciej Rogalski Zakończył się okres drugich konsultacji ogłoszonych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które dotyczyły dokumentacji aukcyjnej oraz projektów decyzji w

czytaj więcej >>

28
kwi
2023

Przepisy ustawy „AdA” należy stosować do wszystkich zezwoleń. Ważne wyroki NSA.

18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć bardzo ważnych wyroków w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20oraz II GSK 720/20. Prof. dr hab Maciej Rogalski reprezentował ZAPPA w 3 z tych spraw GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19.

czytaj więcej >>

28
kwi
2023

Przepisy antykoncentracyjne w ustawie – Prawo farmaceutyczne

Przedmiotem artykułu jest analiza uregulowań art. 99 ust. 3 pkt 2–3 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (p.f.), które przewidują ograniczenia antykoncentracyjne dla podmiotów prowadzących apteki, oraz postanowień art. 37ap ust. 1 pkt 2 p.f., zgodnie z którymi organ wydający zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej cofa zezwolenie,

czytaj więcej >>

05
kwi
2023
System Prawa Pracy. Tom XII. Zatrudnienie administracyjnoprawne

System Prawa Pracy. Tom XII. Zatrudnienie administracyjnoprawne

Tom XII Systemu prawa pracy stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem administracyjnoprawnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Prof. dr hab Maciej Rogalski jest autorem rozdziału 20 w tej publikacji. Został on poświęcony odpowiedzialności dyscyplinarnej i karom dyscyplinarnym.

czytaj więcej >>

13
mar
2023
Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis

Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników. Praxis

Termin wydania publikacji planowany jest na dzień 28 kwietnia 2023 r. Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników to jedyna na rynku publikacja, która w wyczerpujący sposób omawia poszczególne etapy procesu karnego. Praxis jest niezbędnym narzędziem w procesie stosowania prawa w

czytaj więcej >>

13
mar
2023
„Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit?

„Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit?" - „Od pojednania do codzienności?"

W dniu 7 grudnia 2022 ukazała się nowa publikacja Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit. Jednym ze współautorów tej publikacji jest Prof. dr hab Maciej Rogalski: Auswirkungen von EU-Vorschriften und ausländischen Investitionen auf die Entwicklung des Telekommunikationsmarkets in Polen, 30 Jahre deutsch-polnische

czytaj więcej >>

10
mar
2023

Uchwała NSA: mocy anten nie należy sumować

Uchwała NSA z 7 listopada 2022 r. dotyczy zagadnienia mającego bardzo duże znaczenie praktyczne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację procesu budowy i uruchamiania infrastruktury telekomunikacyjnej. Rozstrzyga ciągnący się od kilku lat spór o sposób liczenia mocy instalacji telekomunikacyjnych na potrzeby oceny oddziaływania na

czytaj więcej >>

09
mar
2023

Aukcja 5G wysokiego ryzyka

Eksperci ostrzegają, że zapisy zobowiązujące do wymiany urządzeń i oprogramowania pochodzącego od określonych dostawców znajdujące się w projekcie decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie maja podstawy prawnej.    UKE przygotowuje się do rozdysponowania między

czytaj więcej >>

26
luty
2023

Ryzyko niekonstytucyjnego ograniczenia biznesu

20 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował dokumentację aukcyjną i projekty decyzji ws. rezerwacji częstotliwości, niezbędne do przeprowadzenia aukcji na rozdysponowanie częstotliwości 5G. Ogłosił też rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, które potrwa do końca stycznia.  12 stycznia odbyło się pierwsze

czytaj więcej >>

8
gru
2022

Postępowanie konsultacyjne przed aukcją na częstotliwości 5G

Coraz częściej pojawiają się informacje prasowe o możliwym rozpoczęciu aukcji na rozdysponowanie częstotliwości 5G. Postępowanie konsultacyjne poprzedzające aukcje miałoby się rozpocząć pomimo nieuchwalenia noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

czytaj więcej >>

24
paź
2022

Najważniejsze wyzwanie dla rynku telekomunikacyjnego – inflacja?

Od kilku miesięcy jednym z głównych tematów dyskusji społecznej i jednocześnie wyzwań dla rządów, ale i społeczeństw, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, jest kwestia wzrostu cen. Inflacja dotyczy wszystkich produktów i usług, w tym usług telekomunikacyjnych. W innych obszarach

czytaj więcej >>

20
paź
2022

Blokowanie treści pornograficznych

W poniedziałek 10 października na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich. Według projektu dostawca nie będzie automatycznie blokował dostępu do stron pornograficznych. Będzie miał obowiązek uruchomić i promować darmowe narzędzie do blokowania stron. Jeżeli tego nie zrobi, zapłaci karę, która

czytaj więcej >>

07
wrz
2022

Nieuniknione zmiany cen na rynku telekomunikacyjnym?

Od kilku lat rynek telekomunikacyjny rozwija się w modelu opartym o konkurencję, z ograniczoną ingerencją regulatora. Cele wyznaczone w ustawie Prawo telekomunikacyjne nadal jednak pozostają aktualne. Powstaje pytanie o sposób w jaki mogą one zostać osiągnięte w nowej sytuacji rynkowej? Niezwykle ważną kwestią są ceny świadczonych usług

czytaj więcej >>

26
lip
2022

Status prawny komorników sądowych w aspekcie korzystania ze środków z tarczy antykryzysowej

W czasie stanu epidemii COVID-19 były wdrażane przez państwo programy pomocowe. Wśród nich była „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. W praktyce z programu tarczy finansowej skorzystali także komornicy sądowi. W stosunku do większości komorników sądowych, którzy wnioskowali o

czytaj więcej >>

16
sty
2022

Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych

 W prawie polskim problematyka gromadzenia dowodów elektronicznych jest uregulowana w szeregu aktach prawnych rangi ustawowej, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw. Uregulowania te nie zawsze są ze sobą spójne, co powoduje trudności interpretacyjne. Ponadto nie są one aktualizowane wystarczająco często i szybko aby podążać za zmianami technologicznymi.

czytaj więcej >>

16
sty
2022

Security assessment of suppliers of telecommunications infrastructure for the provision of services in 5G technology

The process of commencing services based on 5G technology has begun. One condition for starting up 5G technology is the distribution of the frequencies required for the provision of those services. For the first time in the process of making frequencies available, requirements have arisen pertaining to the security of the infrastructure necessary for the provision of those services. In the EU,

czytaj więcej >>

16
lis
2021

Środki zaskarżenia w aukcji prowadzonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego w celu rozdysponowania częstotliwości

      Aktualnie  na świecie i w Polsce trwa proces rozdysponowywania częstotliwości niezbędnych do świadczenia usług w technologii 5G. Elementem koniecznym do świadczenia usług w tej technologii  jest  odpowiednia infrastruktura. We wszystkich dotychczas organizowanych w Polsce postępowaniach selekcyjnych, zmierzających do wyboru operatora,

czytaj więcej >>

18
paź
2021

Nowela ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

                   W związku ze zbliżająca się aukcją na rozdysponowanie dla operatorów komórkowych  częstotliwości niezbędnych do rozwoju sieci 5G w Polsce ważne są prace nad ustawą o zmianie  ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („Nowela”).

czytaj więcej >>

16
wrz
2021

Udostępnianie danych telekomunikacyjnych

    Operatorzy publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są zobowiązani do gromadzenia ,  udostępniania  i ochrony danych w stanie niezmienionym  na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz.1489) w szczególności art.180a oraz

czytaj więcej >>

09
wrz
2021

The European Commission’s e-Evidence Proposal – Critical Remarks and Proposals for Changes

The incredibly dynamic technological development is also accompanied by cross-border criminal activity. In order to seize a perpetrator and to prove his guilt, it is necessary to gather electronic evidence. There is a model followed in obtaining e-evidence that as a general rule data stored by electronic service providers in a given state are made available to law enforcement authorities in

czytaj więcej >>

09
wrz
2021

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

W związku z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej („EKŁE”) Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej z dnia 29 lipca 2020 r. oraz projekt także z 29 lipca 2020 r.

czytaj więcej >>

01
cze
2020

Utworzenie Konsorcjum Kancelarii Prawnych

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostało utworzone Konsorcjum Kancelarii Prawnych. Założycielami są Kancelarie J. Bójko i Wspólnicy oraz Rogalski i Wspólnicy.  Otwarta formuła Konsorcjum pozwala na przystępowanie innych Kancelarii. Do Konsorcjum dołączą jako stali partnerzy podmioty doradcze – oferujące wsparcie podatkowe,

czytaj więcej >>

05
kwi
2018

Ukazała się monografia pt. Kontrola korespondencji autorstwa Macieja Rogalskiego (C.H. Beck 2016, s. 273).

Problematyka kontroli korespondencji przede wszystkim dotyczy szeroko rozumianego prawa karnego. W tym obszarze prawa pojawia się szereg zagadnień związanych z wydaniem korespondencji na potrzeby procesu karnego. Przede wszystkim dotyczą one rodzaju i zakresu udostępnianych informacji i danych. Ważne są także zagadnienia o charakterze proceduralnych

czytaj więcej >>

18
kwi
2017

Prof. Maciej Rogalski uczestniczył w debacie zorganizowanej przez TelkoIn Jak skutecznie chronić prawa konsumenta na rynku telekomunikacyjnym

Przebieg debaty został zamieszony w dniu 18 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej TelkoIn W dniu 28 kwietnia 2017 r. kancelaria Dworzyński Rogalski została przyjęta w skład członków Polskiej izby Informatyki i Telekomunikacji

czytaj więcej >>

05
kwi
2016

Ukazała się monografia w wydawnictwie Beck autorstwa P. Brzezińskiego, B. Opalińskiego i M. Rogalskiego pt. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomuniakcyjnych, Warszawa 2016, s. 225.

Monografia jest efektem realizacji projektu badawczego nr 2015/17/B/HS5/00472 pt. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Monografia jest również współfinansowana ze środków pochodzących z tego projektu.          Celem prowadzonych badań w ramach tego

czytaj więcej >>