Obowiązki na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Wsparcie prawne w zakresie prawnej realizacji obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

  • Opracowywanie analiz prawnych związanych z realizacją obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
  • Przygotowywanie prawne podmiotów do wymagań związanych z obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
  • Bieżące doradztwo prawnew zakresie realizacji obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa